19 خرداد 1402

خیارات در معامله

خیارات معامله چیست؟ در فقه و حقوق، اصطلاح “خیار” یا “خیار فسخ” به معنای حق یک طرف در یک قرارداد است که در صورت بروز شرایط []