خدمات آموزشی

درخواست خدمات آموزشی

ارائه خدمات آموزشی شامل دوره ها و کلاس های آموزشی حضوری و غیر حضوری جهت دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمون های حقوقی، کارگاه های حقوقی و غیره …