انحصار وراثت در ایران

4 مرداد 1402

مراحل انحصار وراثت و مدارک لازم

انحصار وراثت به معنای سلطه بر توزیع اموال و املاک پس از مرگ فردی است که در اکثر جوامع به عنوان حقی دست نخورده شناخته شده []